Címlap
Belépés

Jubiláló tábor - 2006 programja
Submitted by kobold on hétfő, május 28, 2007 - 22:40

2006. július 5. szerda délután
Érkezés és táborállítás.

2006. július 6. csütörtök
Szabadegyetem a tábor helyszínén. Meghívott és önkéntes előadók bevezetést tartottak a környék geológiájáról és aktuális geo-kérdésekről. Lehetőség volt csoportos műhelymunkára és a tábor környékének megismerésére.

Elhangzott előadások:

1. Kovács Szilamér (SNGN Romgaz, Medgyes): Geológusok perspektívái a modern kőolaj iparban. (előadás)
2. Kovács Szilamér (SNGN Romgaz, Medgyes): A Kalapács, a Photoshop és a Corel művészete a geológiában. ( 1-1,5 órás műhelymunka)
3. Mosonyi Emilia (BBTE, Kolozsvár): Dél-Erdély metamorf kőzetei (előadás)
4. Szakács Sándor (EMTE, Kolozsvár): A Kárpátmedence és azon belül az Erdélyi Szigethegység neogén-kvarter vulkánosságának fejlődéstörténete a radiometrikus koradatok tükrében. (előadás)
5. Silye Lóránd (BBTE, Kolozsvár): Miért is legyek őslénytanász?! (előadás)
6. Forray Ferenc (BBTE, Kolozsvár): A bányavidékek hatása a környezetre. (előadás)
7. Forray Ferenc (BBTE, Kolozsvár): Globális helymeghatározás. Rövid bevezető a GPS használatához. (előadás)
8. Wanek Ferenc (EMTE, Kolozsvár): Ellentmondások a Kárpát-térség globálistektonikai modelljeiben és egy lehetséges feloldás. (előadás)
9. Patrick Forward (Devagold, Déva): Exploration strategies for European Goldfields in Greece and Romania (előadás)

2006. július 7. péntek
Regionális geológia. Az összes résztvevő számára autóbuszos terepezés és kirándulás a következő megállókkal:
- Bánpataki travertinó külszíni kofejtő és ásványvízforrások (kőzettan, hidrotermás folyamatok)
- Aranyi-hegy (kőzettan, ásványtan - pszeudobrookit típus-lelőhely)
- Piski arborétum
- Vajdahunyad melletti moluszka lelőhely
- a Dévai-várhegy (kőzettan, vulkanológia, regionális geomorfológia)

2006. július 8. szombat

Két szakcsoportban terepi munka.

a) Rétegtan - Oslénytan - Szerkezeti földtan
Kirándulásunk során megtekinthettük a Maros-árok jellegzetes, júra - kréta korú üledékes kőzeteinek kifejlődését. Az első megálló helyszínén (Bojcán/Baita) klasszikus késő-júra korú zátonymészköveket ("strambergi mészkő") vizsgáltunk meg, karbonát szedimentológiai valamint szerkezet földtani szempontból. Második megállónknál a felső-krétába sorolt (turoni-coniaci) dévai flis rétegeket tanulmányoztuk. A 450-500 m vastag összletet, különböző üledékfolyási mechanizmusok által lerakott, szürke homokkő és márga rétegek alkotják, amelyekben gazdag mikro- és makro-faunát találhatunk (pl. Inoceramus inconstans WOODS, Striatoceramus kossmati HEINCZ, Metaptyhocores smithi WOODS). Harmadik megállónk (Kerges/Cherghes) tárgya egy hozzávetőlegesen 100 m vastag, partközeli fáciesben képződött rétegsor (Fornadia Formáció), melynek felépítésében konglomerátum, mikrokonglomerátum és gastropoda-tartalmú (Nerinea spp., Acteonella spp.) márgás homokkő vesz részt. Ezeket karbonátos homokkövek és kalkaranitek követik. A formáció jellegzetes faunáját pörgekarúak (brachiopodák), tüskésbörűek (echinodermaták), csigák (gastropodák) és ammoniteszek maradványai alkotják. Az előbbi formáció fölé egy kb. 50 m vastag, agyagos homokkő rétegsor települ, amelyben gyönyörűen fosszilizálódott, nagy méretű ammoniteszek találhatók (Parapuzosia sp., Calycoceras sp., Desmoceras sp.).

b) Kőzettan - Ásványtan - Ércteleptan
A táborhelyünktől indulva, a Csertés-i külszíni fejtést érintve, átmentünk Nagyágra. Útunk során feltárásokban a kréta bazaltok, a csetrási andezit, a miocén konglomerátumok és a nagyági andezit előfordulásait figyelhettük meg. Lehetőségünk volt a Bolcana porfíros ércesedések valamint a Boksa Pb-Zn-Au-Ag epitermás ércesedés felszíni kibúvásait tanulmányozni. Délutánra a híres monarchiabeli bányászközpontba, Nagyágra értünk, itt a jellegzetes arany-ezüst-telluridos epitermás ércesedésre nyílt fejtéseket és meddőhányokat vizsgáltuk meg ásványgyűjtés céljából. A nap folyamán lehetőség volt térképezési gyakorlatra, GPS-el való való pontrögzítésre, melyet számítógépen értékeltünk ki.

2006. július 9. vasárnap
Táborbontás és hazautazás.
[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Földtan.lap.hu szemle