Válaszd ezt a szakot, ha…
| szereted a természetet | kedved leled az irodai, de a terepi munkában is | rajongsz a technikai újdonságok alkalmazásáért | érdekel a környezetvédelem | meg akarod találni az ásványkincseket | ha kutatnál drágakövek, arany, ezüst vagy dinoszauruszok után | szeretsz érdekes és kevésbé ismert területeket bejárni | a tanulást szívesen egybekötnéd a kalandokkal | az egyre népszerűbb geoturizmussal szeretnél foglalkozni

Fontosabb tantárgyak
| általános geológia  | ásványtan  | geokémia  | hidrogeológia  | kőzettan | paleontológia | szerkezeti geológia  | rétegtan és földtörténet | geológiában alkalmazott számítástechnika | topográfia | műszeres anyagvizsgálat | földtani kutatás | gazdasági földtan | környezeti geológia | kőolajföldtan | talajtan

Szakmai gyakorlatok
A BBTE Geológia szakán a képzés fontos elemei a szakmai- és terepgyakorlatok. A 3 év alatt 2 nyári (1-2 hét), egy tavaszi (1 hét) és egy őszi (3-5 nap) terepgyakorlaton vesz részt minden diák. Ezen felül az egyes tantárgyakhoz szakmai kirándulások tartoznak, amelyek során cégekhez is ellátogatunk. Több romániai és magyarországi szakcéggel ápolunk kapcsolatokat, így diákjainknak lehetősége van szakmai tapasztalatszerzésre az alkalmazott geológia, valamint a geológiai kutatások több területén.

Geológus karrierlehetőségek
| geológus (COR 2114) | érckutató | hidrogeológus (COR 2114446) | környezetgeológus (COR213309)  | kőolajgeológus (COR 211436) | paleontológus | kutatógeológus (COR211426) | talajszakértő (COR211425) | laborgeológus | geoturisztikai tanácsadás | természetes építőanyagok szakértője | tanácsadó (COR 211401) vagy szakértő (COR 211402) kutatóvállalatoknál, állami intézményeknél, nem kormányzati szervezeteknél, épületek restaurálási munkálatainál


Felvételi tudnivalók

A jelentkezés 3 lépése:  1. motivációs levél megírása; 2. beiratkozás (online) és 3. az úgynevezett visszaigazolás (személyesen a BBTE Biológia és Geológia Karának titkárságán).

 • Helyek száma (2023. szeptemberi felvételi): 1 államilag támogatott (tandíjmentes) és 20 tandíjas
 • A jelentkezés időpontjai: 2023. szeptember 4-7.
 • Az éves tandíj: 3000 RON.
 • A beiratkozás együttes díja: 200 RON, amely a beiratkozási díjból (150 RON) és az iratkezelési illetékből (50 RON) áll.
 • A felvételi jegy összetétele:
  • motivációs levél (beiratkozáskor kell online benyújtani) – Megfelelt/Nem felelt meg minősítéssel értékelt
  • az érettségi jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 100%-át képezi
  • vagy a Koch Antal Geológiai Versenyen szerzett pontszám – a végső jegy 100%-a

Motivációs levél
A motivációs levél A4 formátumú, 1-2 oldal terjedelmű, nyomtatott vagy kézzel írott kell legyen. A kézzel írott levelek NEM lesznek lepontozva az értékelés alkalmával.

 • A motivációs levélnek tartalmaznia kell:
  • az okokat, amelyek a felvételizőt arra motiválták, hogy az adott szakot válassza.
  • a felvételiző rövid bemutatkozását (előző tapasztalatok és megvalósítások, iskolai- vagy iskolán kívüli tevékenységek, iskolai projektek, versenyek, tárgyversenyek, referátumok, önkénteskedések, on-line anyagok, stb.).
  • elvárások és szakmai tervek az alapfokú képzés elvégzése után.
 • A motivációs levélben leírtak a valóságnak meg kell feleljenek, és ajánlott a dokumentumok másolatának bemutatása az önkéntes tevékenységeken való részvételről, munkatapasztalatról, iskolai versenyeken való részvételről vagy más kulturális és oktatási tevékenységben való részvételről.
 • A motivációs levél értékelése a következő szempontok szerint fog történni:
  • a bemutatott ötletek következetessége
  • az ötletek jelentősége és eredetisége
  • az választott szak iránti érdeklődés és tájékozottság
  • a kifejezések következetessége és a világos, egyértelmű fogalmazás
  • megfelelő szókincs használata
  • nyelvtani szabályok betartása

A motivációs levél mintája letölthető innen pdf és innen docx formátumban.
Értékeléskor a felvételizők elfogadva vagy elutasítva minősítést kapnak a motivációs levélre.