Célok

A Koch Antal Földtani társaság célkitűzései

a) a kolozsvári, egyetemi szintű földtanoktatás megalapozója, Koch Antal, szellemi hagyatékának ápolása;
b) az anyanyelvű tudományművelés és oktatás támogatása
c) információcsere elősegítése a földtani, bányászati és környezettudományi szakok hallgatói, végzettjei és oktatói között;
d) a Társaság céljait elősegítő szakkörök, szakmai megbeszélések, konferenciák és egyéb szakmai rendezvények megszervezése;
e) a földtani, bányászati és környezettudományi szakok hallgatói szakmai képzésének támogatása;
f) kutatási és továbbképzési programok szervezése a magyar nyelvű földtani, bányászati és környezettudományi szakok oktatói számára;
g) a diákok szakmai terepgyakorlatának támogatása;
h) saját könyvtár létrehozása a felsőoktatási szakképzés, dokumentálódás és kutatás elősegítésére;
i) a szakemberek és hallgatók szakmai tevékenységének támogatása a földtani, bányászati és környezettudományi szakterületeken ösztöndíjak biztosítása által;
j) együttműködési és információcserére vonatkozó kapcsolatok fenntartása más hasonló szakmai szervezetekkel, hazai és külföldi egyetemekkel;
k) folyóiratok, egyetemi jegyzetek és szakkönyvek kiadása;
l) előadások, konferenciák, szakmai találkozók, táborok megszervezése a Társaság tagjai és egyéb érdekelt szakemberek közötti tapasztalatcsere elősegítése érdekében;
m) természetvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos népszerűsítő tevékenységek megszervezése;
n) a geoturizmusra, a bányászatra, valamint a környezet megőrzésére és védelmére vonatkozó
lakossági figyelemfelkeltő, oktatási és továbbképzési tevékenységek támogatása;
o) a földtannal, geoturizmussal, bányászattal és környezettudománnyal kapcsolatos szakértői
véleményezések.