Szakmai gyakorlatok

Szakmai gyakorlatok

A BBTE Geológiai Intézetének Magyar Tagozatos oktatói szerveznek változatos formában és keretek között szakmai gyakorlatokat a geológia szakos diákoknak. Ezek java része a Koch Antal Földtani Társasággal (KAFT), a Bethlen Gábor Alappal (BGA), a Communitas Alapítvánnyal vagy valamilyen vállalattal (pl. GeoProspect, GeoSearch, StockWork) való együttműködés révén valósul és valósult meg.

Nyári szakmai gyakorlat Vaskohszikláson – 2021

2021. júliusában a BBTE Geológia szakának (magyar tagozat) másodéves diákjai kéthetes szakmai gyakorlaton voltak a GeoProspect vállalatnál. A gyakorlaton való részvételt részben a BBTE EU által támogatott projektje POCU / 626/6/13/130631, valamint a Communitas Alapítvány tette lehetővé.