Előadások

Földtani Esték

Az előadássorozat 2013 óta a szorgalmi időszakban, azaz október-május/június között jelentkezik havonta egy előadással minden hónap első keddjén, 18 órakor.

Szervező: BBTE, Geológiai Intézet Magyar Tagozat

Economic Geology Open Seminars

Eseti jelleggel szerzett előadások a Gazdasági geológia témakörében.

Szervező: BBTE, Geológiai Intézet

Artes Liberales

A hét szabad mesterség/művészet (septem artes liberales) tanegységei az antikvitásban gyökereznek, ám a középkorban teljesedtek ki, és nyertek szimbolikus töltetet: a hetes szám egyfajta teljességet, egyetemességet fejezett ki, az ars egyaránt jelentett művészi tehetséget és alapos tudást, magában foglalta tehát mind a kreativitást, mind a szisztematikus gondolkodást.

Szervező: Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Rövidkurzusok

Egy-egy tematikában való elmélyülést lehetővé tevő 2-3 órás vagy több napos szabadelőadások nagyon változatos szervező körrel és részvételi lehetőségekkel.

Szervezők: BBTE, Geológiai Intézet, Koch Antal Földtani Társaság, Kolozsvári Akadémiai Bizottság stb.