Terepgyakorlatok

Terepgyakorlatok – beszámolók

A tavaszi, nyári és őszi terepgyakorlatok képezik egy geológus képzésének kulcsmozzanatait. A terepen derül ki ugyanis, hogy az egyetem falai között elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek milyen mértékben hasznosíthatóak.

Nyári terepgyakorlat a BBTE geológia szakos (magyar tagozat) diákjainak, 2022

Pályázó szervezet neve: Koch Antal Földtani Társaság Egyesület
A projekt iktatási száma ESG-22/1-0042
Időpont: 2022. június 27. – 2022. július 08.
Helyszín vagy földrajzi terület: Erdély: Szigethegység, Máramaros. Erdélyi-medence és Székelyföld

Főtámogató: a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Communitas Alapítvány

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem magyar tannyelvű geológus képzésének kiemelt részét képezik a terepgyakorlatok. Ennek szellemében az első és másodéves diákok a tanulmányi év végén nyári terepi kirándulásokon vesznek részt. Így az év közben az előadások és laborgyakorlatok alatt megszerzett tudásuk terepi és gyakorlati hasznosítását is gyakorolják a diákok. E tevékenységek célkitűzései az egyes évfolyamok szerint változnak: míg az elsőévesek a terepi tevékenységek alapjaival ismerkednek és az alaptantárgyak tartalmi elemeit igyekeznek gyakorlatba ültetni, addig a másodévesek már az egyes szaktantárgyak révén megszerzett tudásukat mélyítik el.

A 2022. év nyári terepgyakorlaton összesen 20 személy vett részt: 15 diák (6 elsőéves és 9 másodéves), valamint BBTE Geológiai Intézete magyar tagozatának 5 főállású oktatója.

Elolvasná a beszámolót teljes terjedelmében? Ide kattintson!

Terepgyakorlatok a BBTE geológia szakos (magyar tagozat) diákjainak, 2021

Pályázó szervezet neve: Koch Antal Földtani Társaság Egyesület
A projekt iktatási száma ESG-21/1-0036
Időpont: 2021. június 28. és 2021. november 30.
Helyszín vagy földrajzi terület: Erdély: Szigethegység, Máramaros. Erdélyi-medence és Székelyföld

Főtámogató: a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Communitas Alapítvány

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem magyar tannyelvű geológus képzésének kiemelt részét képezik a terepgyakorlatok. Ennek szellemében az első és másodéves diákok a tanulmányi év végén nyári terepi kirándulásokon vesznek részt. Így az év közben az előadások és laborgyakorlatok alatt megszerzett tudásuk terepi és gyakorlati hasznosítását is gyakorolják a diákok. E tevékenységek célkitűzései az egyes évfolyamok szerint változnak: míg az elsőévesek a terepi tevékenységek alapjaival ismerkednek és az alaptantárgyak tartalmi elemeit igyekeznek gyakorlatba ültetni, addig a másodévesek már az egyes szaktantárgyak révén megszerzett tudásukat mélyítik el.

A 2021. év folyamán nyári és őszi terepgyakorlatokat szerveztünk, amelyeken összesen 19 személy vett részt: 14 diák (10 elsőéves és 4 másodéves), valamint BBTE Geológiai Intézete magyar tagozatának 5 főállású oktatója.

Elolvasná a beszámolót teljes terjedelmében? Ide kattintson!