Történet és működési forma

Történet és működési forma

A GEKKO 1996-ban alakult Kolozsváron, az akkori magyar anyanyelvű geológus hallgatók öntevékeny köreként. Létrejöttében fontos szerepe volt Wanek Ferenc geológus oktató-kutató támogatásának. Azóta nemcsak egy nagy szakmai társasággá vált (sokak szakmai élet-útját egyengetve), hanem egy nagyszerű (GEKKOs szellemiségű) baráti társasággá is.

A GEKKO legfontosabb ismérveit az alábbiakban lehet összefoglalni:

  • A GEKKO az erdélyi magyar geológus diákok egyesületeként, az Erdélyi Múzeum-Egyesület szakosztályaként kezdte meg működését, de a 2000-es évek végére inkább egy informális diákcsoporttá változott.
  • Közös terepgyakorlatokkal, diákmunkákkal, szakmai előadások szervezésével, alkotó munkára való ösztönzéssel próbál hozzájárulni az erdélyi geológus oktatás minőségének emeléséhez.
  • Pálya és témaindító kutatómunkákat, tematikus kutatást és felmérést szervez a szakdolgozatra készülő hallgatóknak neves szakemberek részvételével; kiemelten célja a bolognai rendszerben indult kolozsvári magyar nyelvű Geológus Szak hallgatóinak szakmai támogatása.
  • Kapcsolatteremtő és szakmai fórum külföldi és hazai geológus kutatók, oktatók és egyetemi hallgatók számára.

Ki lehet a GEKKO-tagja?

  • Nincs tagsági könyv és regisztrációs lap.
  • Tagjai általában a kolozsvári geológus hallgatók köréből kerülnek ki, ügyvezetését (pályázatok, előadások, terepek, konferenciák szervezése) aktív geológus hallgatók irányítják.
  • Az egyetemi képzésből kikerült generációk is lehetnek a GEKKO tagjai és támogatói!
  • Bárki, aki műveli a geológiát vagy szimpatizál a geológiával, illetve a geológusnak tanul, és elfogadja a GEKKO dinamikáját és íratlan játékszabályait.
  •