Konferenciák

Pálfy Mór nyomdokain

Emlékülés és szakmai kirándulás
2021. október 23., Kolozsvár–Verespatak–Bágyon

A rendezvény célja feleleveníteni érdemeit Aranyosszék leghíresebb természettudósának, PÁLFY Mór (1871–1930) geológusnak, születése 150. jubileumi évfordulója alkalmából. Szülőföldjén köztudatba vinni személyiségét, tudományos érdemeit, emberi nagyságát. További nem-titkolt célunk az Aranyos-vidéki magyar értelmiség találkozására lehetőséget biztosítani, közösségi érzete ápolása érdekében és a tudománynépszerűsítő jellegű ismereterjesztés az Erdélyi-szigethegység ásványi nyersanyag forrásai kapcsán. Egyúttal az erdélyi magyar geológus közösségnek, a szakma széles köre képviselőjének is keretet szeretnénk teremteni, hogy leróják tiszteletüket az erdélyi földtan e kiválóságának emléke előtt és szakmai fórumot/vitát tarthassunk Pálfy munkásságának ma is időszerű ércgenetikai és gazdaság földtani eredményeiről. Kiemelt célunk, hogy a szakmai kiránduláson keresztül az egyetemi diákokat és fiatal geológusokat is bevonjunk a programba, ezáltal lehetőséget teremtve a geológus/érckutató szakmához elengedhetetlen terepi/gyakorlati megfigyelésekhez, amelyek az elmúlt években a vírusjárvány hatásai miatt háttérbe szorultak a tanrendi feladatok között.

A rendezvény szervezői: MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földtani szakbizottsága, Várfalva Község Polgármesteri Hivatala, Koch Antal Földtani Társaság, Erdélyi Múzeum-Egyesület aranyos-vidéki fiókegyesülete