Címlap
Belépés

GEKKO-tábor 2009, Torockó
Submitted by Geo on hétfő, május 25, 2009 - 21:15 | |

Kedves barátunk!

Örömmel értesítünk, hogy két év kimaradás és hosszú egyeztetések után sikerült egy újabb nyári GEKKO tábor időpontját, programját és helyszínét eldöntenünk. Így az idéni GEKKO tábor 2009. július 29. - augusztus 2. között (három aktív nap) az erdélyi Torockón kerül megrendezésre. A program és a helyszín vázlatos leírását a csatolt dokumentumban találod, a részletes leírásért és aktuális hírekért kérünk látogasd meg a honlapot!

A tábor elsődleges célja, hogy pálya és téma indító kutatótáborként szolgáljon a TDK és szakdolgozatra készülõ hallgatóknak. Kiemelt célja a kolozsvári magyar nyelvű Geológia és Mérnőki Geológia szakok hallgatóinak szakmai támogatása – a „GEKKO zászló” alatt. Ugyanakkor szeretnénk, hogy a hagyományos szellemiségben baráti találkozó legyen, mely kitűnő alkalom lenne a diákoknak, a már szakmában elhelyezkedett hazai szakemberek megismerésére és segítségükkel a geológia apró fortéjainak könnyebb elsajátítására.
 
Mint a Gekko tagja (szimpatizánsa) szeretettel meghívunk a táborba. Részvételi szándékodat megkérjük jelezd a csatolt jelentkezési lap (katt ide) visszaküldésével a GEKKO e-mail címére 2009. június 30.-ig.

Számítunk részvételedre !

a Szervezők

P.S. A tábor részletes programja ITT IS (katt ide) elérhető!
[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Mérnökgeológia Szak - 2008
Submitted by kobold on kedd, március 10, 2009 - 16:10 | | |

2008-tól az erdélyi magyar nyelvű geológus képzés új irányt vett és a Babes-Bolyai Tudományegyetem keretében a 4 éves Mérnökgeológia szakkal bővült. A szak új tanrendje most egy természettudományos alapozást is lehetővé tesz, majd részletes földtani és alkalmazott földtani tárgykörű kurzusokkal felkészült és versenyképes gyakorlati szakembereket kíván neveleni a környezeti geológia, az érckutatás, a szénhidrogén kutatás vagy a mérnöki tervezés különböző területeire. Az elméleti és kisérleti kutatás után érdeklődő hallgatók is egy részletesebb és alaposabb tanrendben készülhetnek mesteris (Msc) tanulmányaikra a szak keretén belül.


[ tovább | A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Nyári kutató tábor - 2009, helyszín javaslatok
Submitted by kobold on hétfő, március 9, 2009 - 19:51 |

Két javaslat érkezett be a GEKKO-tábor lehetséges helyszínekre. Ezeket az alábbiakban közzétesszük és a következő 10 nap lehet szavazni a GEKKO-honlap regisztrált felhasználóinak a végleges döntés érdekében. Rész-program javaslatokat a hozzászolás rovatban lehet tenni.

Helyszín (1): Torockó és környéke

Javaslat tevők: Wanek Ferenc, Kis Boglárka, Márton Ernő

Szállás: Ha idejében lépünk? Elszállásolás a Katolikus státus és az unitárius egyház vendégházaiban, esetleg a Tóbiás-házban.

Időpont: május 14-18

Egy lehetséges program (összeállította Wanek Ferenc):
Jelkulcs:
• földtani érdekeltségű cél
♣ természetvédelmi terület
Ω magyar kultúrtörténeti látnivaló

1. Nap:
    — 1. Megálló: Tordatúr: Dobogó-kő – Mészkői Formáció (badeni): gipsz, mészkő (+cölesztin, barit) a XIX. század óta ismert ásványlelőhely
A badeni-kori gipsz felett bitumenes mészkövekben (Mészkői Formáció) előforduló diagenetikus eredetű cölesztin és barit, melyeket egykoron termeltek.
    — 2. Megálló•: Koppánd: Rákos-patak, a Túri-hasadék kijárata – jura-kori ofiolit-feltárás (zeolitok)
A Maros-árok ofiolitjainak legészakibb kibúvása. A vastagpados bazalt-lávafolyásokat vékony üledékes szintek tagolják. A kőzet hol frissebb, hol mállottabb. Repedéseiben másodlagos (epitermás) ásványok (szeladonit, sztilbit, analcim, heulandit, stb).
    — 3. Megálló•: Tordai-sóbánya: Désaknai Evaporit Formáció (középső-badeni só)
Az Erdélyi-medence kősógazdagsága (középsőmiocén: wielicziai alemelet), diapírredő, József-bánya.  
    — 4. Megálló Ω: Várfalva: Torda-vára – kora-Árpádkori (XI. századi) földvár
    — 5. Megálló•Ω: Torockó: természeti környezete, története (a vasművesség)
Mezozoikumi takaróredős szerkezet. Középkori vasbányászat (nyomokkal), vashámor (1962-ig); ehhez kötődő jellegzetes népi kultúra: építészet, népviselet, stb. (Helytörténeti Múzeum). Jókai Mór: Egy az Isten, Ignácz Rózsa: Torockói gyász, Gyallay Domokos: Vaskenyéren.

2. Nap:
Gyalogtúra: Torockó–Torockószentgyörgy–Vidaly-kő–Vidaly

    — 1. Megálló•: Torockószentgyörgy: a Remetei Formáció (vracon–maastrichti) flis
    — 2. Megálló Ω•: Torockószentgyörgy: a torockószentgyörgyi XIII. szd.-i vár és a kora-kréta Torockószentgyörgy-várhegyi Mészkő Formáció
„Ez a romjaiban is oly szép és festői emlék úgy tekint le a magasból, mintha egy nagy múlt beomlott sírboltja volna.”     KELEMEN Lajos (1927)
    — 3. Gyalogtúra•: a „Boierişte” tektonikai ablak földtana:
        későkréta üledékek: elsősorban piroklasztitok – és  egy banatit magmás
    — 4. Megálló♣: a Vidaly-kő vörösfenyves természetvédelmi rezerváció növényvilága
A metamorf mészkő-gerinc meredek, É-i lejtőjén (700–1200 m tengerszint feletti magasságban) 92 hektár kiterjedésű, lombhullató vörösfenyves (Lariceto deciduae carpatica) őserdő.
    — 5. Megálló•: Bedellő-oldala: negyedidőszaki forrásmészkövek

3. Nap:
Gyalogtúra: Torockó–Székely-kő–Csegez–Torockó

    — 1. Megálló•: •A késő-jura Nyírmezői Mészkő Formáció és a kora-kréta Torockószentgyörgy-vári Mészkő Formáció, a jura/kréta hatá
    — 2. Megálló•: A Székely-kő nyerge: a jura ofiolitok savanyú változatai
    — 3. Megálló Ω: A Székely-kő, Vár-szikla: Székely-vár
Az 1241-es tatárdúlást megelőzően épült, ORBÁN Balázs még jól kivehető romjait rögzíthette, ma már csak alig felismerhető alapjai találhatók MIKSZÁTH Kálmán regéje (Székelykő) az aranyosszéki székely hősök emlékét idézi, azonban az írás sajnálatosan egybemossa a Székelyvár történetét a torockószentgyörgyi Thorockay-váréval
    — 4. Megálló•: Csegez: a Csegezi Mészkő Formáció
badeni, kövületes mészkövek  
    — 5. Megálló•: Csegez: a jura ofiolitok legbázisosabb változatai(meg kell keresni, de nem reménytelen)
A tholeites bazaltok ásványos összetevői: piroxén, olivin és plagioklász-földpátok.
    — 6. Megálló•: Csegez: achát-, opál-vadászat
Utólagos, hidrotermás hatásoknak köszönhetően, a tholeites magmatitokban: fészkekben, esetleg repedé-sekben kalcitot és zeolitokat vagy szép kvarc-féle-ségeket: kalcedont, achátot és jáspist találhatunk.

4. Nap:
Torockó–Aranyosronki-szoros–Járaszurdok–Kisbánya–Léta-vára–Magyarléta–Magyarfenes–Kolozsvár

    — 1. Megálló•: Járaszurdok: az Ofenbányai Formáció gránátos, amfibolos, karbonátos, kontakt-jellegű kőzetei
    — 2. Megálló•: Macskakő: ? meddőhányó (ha még van belőle valami): kontakt magnetit-ércesedés
    — 3. Megálló•: Kisbánya: banatitok szarukő kontaktudvara
    — 4. Megálló•: Kisbánya: az Ofenbányai-takaró granitoid kőzetei, banatit telérekkel
    — 5. Gyalogtúra: Jára-völgye–Léta-vára–Magyarléta:
        Léta-vára: szenon-kori, Hippurites-es mészkövek
        Ω Léta Árpád-kori vára
        Magyarléta: az eocén-kori Kapusi Formációcsoport kövületei   

A 2. és 3. nap vagy/vagy alapon. Tehát a tábor 4 napos.  Menet-jövet bérelt autóbusszal, egy nap gyalogtúra, egy nap lazább, előadásokkal, bulival.
 


View Larger Map

Helyszín (2): Vársonkolyos és környéke

Javaslat tevők: Kövecsi Szabolcs, Márton István

Szállás: A Sebes-Körös partján a Nagymagyar-barlang előtt sátortáborban. Igényeseknek és meghivottaknak a Lesiana menedékházban.

Indokok: Geológiailag nagyon változatos és érdekes térséget lehetne egy busz segitségével is bejárni, könnyen megközelithető a helyszin, egy meg nem valósult – de jól előkészitett ¬- tábor helyszíne, a környezet kiválló infrastrukturával rendelkezik egy GEKKO-táborhoz, kihasználható a kolozsvári Barlangász Klubbal való együttműködés.

Időpont: május 14-18

Egy lehetséges program:
1. Nap: Megérkezés
2. Nap (legalább két csoportban):
•    Triász és júra üledékek rétegtana és paleontológiája, Vársonkolyos, Körösrév, Misid-völgye,
•    Az Észak-Szigethegység kristályos aljzatának kõzettana, Barátka völgyeé A Poieni dacitok kõzettana és ásványtana
3. Nap: Szelek-barlang látogatás (legtöbb 10 fős csoportokban) és előadások a tábor helyszínén
4. Nap: A Bihari autochton perm üledékei, Barátka és más ötletek…Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra
Submitted by kobold on péntek, február 27, 2009 - 00:27 | |

Az oktatási és kulturális miniszter a MÖB útján ösztöndíjakat ajánl fel olyan külföldi egyetemi és főiskolai hallgatóknak, valamint oktatóknak és kutatóknak, akik ismereteiket magyarországi felsőoktatási intézményekben, kutató- vagy művészeti intézményekben kívánják bővíteni. Az ösztöndíjakra kétféle rendben, az alábbiak szerint lehet pályázni.

PÁLYÁZHATÓ ÖSZTÖNDÍJTÍPUSOK:

A 2009/2010-es tanévre az alábbi ösztöndíj-típusokra lehet pályázni:

A. - részképzés (3-10 hónap)
Elsősorban magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók, illetve szakdolgozók, valamint alap- és mesterképzésben, vagy az osztatlan (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvos, építész és jogász) felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak.

B. - posztgraduális tanulmányok (3-21 nap vagy 1-10 hónap)
Mesterfokozatú diplomával, osztatlan képzések esetén egyetemi oklevéllel rendelkezők pályázhatnak.


[ tovább | A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Beszámoló a gyűlésről – Újra szárnyal a GEKKO!
Submitted by kobold on csütörtök, február 26, 2009 - 00:40 | | |

A kedd esti GEKKO gyűlés rövid beszámolóját hivatott bejegyzésem megadni. Rögtön az elején kiemelve, hogy egy különlegesen sikeres találkozás volt, ami már a 60 fős résztvételi szám miatt is rendkivüli (minden geológia évfolyam, az elsőévesek dicséretesen nagy számban, illetve a BBTE es Sapientia földtanos tanszemélyzete is képviselte magát).
A következő fontosabb témák hangzottak el és ezekkel kapcsolatban aktívitásra serkentő döntések is születtek:
 

1. A GEKKO üdvözli a kolozsvári EKE kezdeményezését, ezszerint a gyalogtúrákra és más rendezvényekbe a geológus hallgatók is nagy érdeklődéssel bekapcsolódnak és résztvesznek a geológiai vonatkozású vezetésben vagy tanútak építésében. Egy sokrésztvevős lista született, a feliratakozottak várják az EKE túra ajánlatait, hogy téma szerint közreműködhessenek.

2. Újabb geológus hallgatók jelentkeztek a Cholnoky Jenő Földrajzi Társasággal közösen futatott Korond-Parajd fejlesztési projekthez való csatlakozásra. Az új érdeklődök részt kivánnak venni a projekt következő munkaülésén, ahol szakérdeklődésüknek megfelelő feladatot is vállalnának.

3. A gyűlés jelezte, hogy a korábbi megkeresésnek is eleget téve, a GEKKO továbbra is részt kiván venni az EME Természettudományi Szakosztályának munkálataiban. Forray Ferenc tanár úr jelezte, hogy a többi tanszemélyzettel karöltve vállalja a GEKKO-s diákok mentori és szakmai tutori szerepét a  EME Természettudományi Szakosztály keretében. A gyűlés egyhangúlag úgy látta, hogy a további együttmükődés az EME-vel nem befolyásolja a GEKKO szervezeti önállosodási törekvéseit (lásd 6. pont).


4. Egyezmény született és számos ötlet elhangzott az ez évi GEKKO-s tábor megrendezésével kapcsolatban. A társaság – figyelembe véve a tanrend és más georendezvények időrendjét is – május 14-18 dátumot (egy hosszú hétvége formájában) jelölte meg a tábor megrendezésére. A helyszínre javaslatokat tevők (ez a kérés a GEKKO gyűlésen jelen nem lévő javaslattevőkre is vonatkozik) legkésőbb egy héten belül (március 3.), egy rövid, egyoldalas összefoglalót kell a GEKKO email címére eljutassanak, amelyben leírják a látogatásra javasolt geo-objektumokat, a tábor lehetséges menetét és a szükséges infrastruktúrát. A javaslatokat a honlapon közzéteszük és szavazással választunk a tábor végleges helyszínéről.


5. A GEKKO-s diákok érdeklődve és tisztelettel meghívják az öreg GEKKO-s diákokat, hogy szakmai tapasztalatukat, kutatási eredeményeiket és gyakorlati tudásukat előadásokban megosszák a társasággal. Tutori segítségükre is számítanak. A nagyszámú érdeklődésre való tekintettel kérik, hogy a lehetőségekhez mérten a diákokat is érintő előadásokra Kolozsváron kerüljön sor és a inkább a GEKKO – lehetőségekhez mérten – vállalja az előadó útazási költségeit.

6. A gyűlés résztvevői egyhangúlag üdvözlik és nagyon érdeklődve szemlélik a szentgyörgyi csoport önálló GEKKO Geológus Társaságra (GGT) tett bejegyzési javaslatát. A jelenlévők támogatásukról és részvételükről biztosítják a kezdeményezőket és az alábbi elveket fogalmazták meg:

  • A GGT működése továbbra is Erdély egész területére ki kell terjedjen, legfontosabb feladata továbbra is az erdélyi összmagyar geológus képzés háttérintézményi szerepének biztosítása kell legyen. A GEKKO-nak minden olyan személy, egyenlően – származási helyétől függetlenül – tagja lehessen aki vállalja a magyar szaknyelv ápolását és támogatja az erdélyi magyar geológusok szakmai képzését és önszerveződését. A GEKKO-s szellemiségnek megfelelően a GGT továbbra is kizárólag szakmai szervezetként működjön, elzárkozva bármilyen politikai vagy ideológiai szerepfoglalástól és kampánytól.
  • A GEKKO-s diákság kéri, hogy a GGT alapító ülése Kolozsváron legyen, hogy a jövendőbeli szervezetet ők is magukénak érezhessék, abban aktívan (ifjúsági szárnyként) résztvehessenek.
  • A gyűlés résztvevői javasolják, hogy alakuláskor a bejegyzendő GGT székelyföldi egysége (munkacsoport, szakosztály vagy fiókszervezet formájában) is létrejöjjön Sepsiszentgyörgyön, amely hangsúlyozottan tud majd a helyi és speciális szakmai kihívásokra, kutatásra, infrastruktúra építésre és képzésre öszpontosítani. Ezt a munkát a GEKKO a már székelyföldre fokúszálló és ott működő Pro Geológia Egyesülettel karöltve végezze továbbra is, elkerülendő az erdélyi magyar geológusi szakmai élet felosztását és erőforrásainak feldarabolását.
  • A GGT infrastruktúrája úgy épüljön meg, hogy azt a mindenkori kolozsvári geológus szakképzés könnyen igénybe vehesse, és nyítva álljon minden szakdolgozó diáknak és kutatónak.


GEKKO gyűlés és előadás!
Submitted by Geo on csütörtök, február 19, 2009 - 15:14 | | |

Kedves Gekkosok, szimpatizánsok!

Nagy szeretettel várunk minden geológus egyetemista hallgatót és szimpatizánst kedden, 2009.február 24.-én, este 6 órától GEKKO gyűlésre, mely keretében előadást tart Márton István a következő címmel:


Helyszín: Babes-Bolyai Tudományegyetem, Ásványtani tanszék, E. Stoicovici Amfiteátrum.

A tisztelt tanárokat is nagy szeretettel elvárjuk, amennyiben szeretnének segítségünkre lenni!!


A gyűlésre szánt megbeszélni való témák közül:

1. Szeretnénk GEKKO tábort szervezni, az ötletek megszavazása és megbeszelésére kerül sor. Addig is lehet ajánlani helyszíneket, és olyan embert aki ismeri részben a illető területet.

2. Elindult a Cholnoky Jenő Földrajzi Társasággal közösen egy Korond-Parajd fejlesztési projekt. Szükség volna még 1-2 résztvevőre (diákokra).

3. Sikerült felvenni a kapcsolatot az Erdélyi Kárpát Egyesülettel, besegíthetnénk egy-két projektbe, ugyanakkor a hétvégi gyalogtúrákon is segíthetnénk a túrázoknak megérteni a geológiai képződményeket és folyamatokat. Közmunkák (házjavítás, szemétgyűjtés, túra útvonal jelzések felújitása, stb.) elvégzésében is részt vállalhatunk. Az EKE-vel való együtt működéshez szintén diákokat várunk, 10-15 állandó ember, de persze a tanárokat is szívesen fogadjuk egy-két túrára.

4. A GEKKO GEOLÓGUS TÁRSASÁG megalapításáról is szó lesz.

5. A geológia szak reklámozása Erdély nagyobb magyar líceumaiban.

Röviden ennyi, a munka és a szorgalmasság nem szégyen, sőt nemesit! Mindenki saját maga számára tegye kötelezővé a megjelenést!! Mindenki fogja meg egy évfolyamtársának, kollégájának a kezét és jöjjön el, mert felelős emberek vagyunk már, kötelesség tudóak!

Tisztelettel,

Márton Ernőállás - Erdővidék Múzeuma
Submitted by kobold on szerda, február 11, 2009 - 13:43 |

Az Erdővidék Múzeuma (Barót) geológus munkatársat keres!

Érdeklődni a 0728030280 telefonszámon, Demeter Lászlónál lehet.


[ kobold blogja | A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

XI. Bányászati-Kohászati és Földtani Konferencia
Submitted by Geo on hétfő, január 12, 2009 - 19:07

Kedves érdeklődök!

2009. április 2-5 között az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság szervezésében sor kerül a XI. Bányászati-Kohászati és Földtani Konferenciára, Máramarosszigeten.

Előadás bejelentési határidő: 2009. január 26.

Jelentkezési határidő: 2009. február 22.

Részletek és jelentkezés itt: bkf.emt.ro

 


[ Geo blogja | A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Földtan.lap.hu szemle