Címlap
Belépés

warning: Creating default object from empty value in /home/gekko/public_html/modules/event/event.module on line 377.
Select event terms to filter by
hónap | hét | nap | lista
«március 12, 2010 - április 11, 2010»
03 / 12
Start: 09:00
Start: 2010-03-12 09:00
End: 2010-03-13 17:00
A BBTE 2009-2010 vendégelőadás-sorozat keretében Péró Csaba (MTA-ELTE, Geológiai Kutatócsoport, Budapest): Kárpátok földtana

Március 12. péntek
9.00-12.30  Nyugati-Kárpátok
14.00-18.00 Az ALCAPA egység magyarországi része
                   Keleti-Kárpátok

Március 13. szombat
8.00-12.30  Erdélyi-középhegység/szigethegység
                 A Tiszai egység magyarországi része
14.00-17.00 Déli-Kárpátok

Helyszín: BBTE, Geológia Tanszékcsoport G1-es előadóterem, a Geológia könyvtár mellett

 

 

03 / 13
End: 17:00
Start: 2010-03-12 09:00
End: 2010-03-13 17:00
A BBTE 2009-2010 vendégelőadás-sorozat keretében Péró Csaba (MTA-ELTE, Geológiai Kutatócsoport, Budapest): Kárpátok földtana

Március 12. péntek
9.00-12.30  Nyugati-Kárpátok
14.00-18.00 Az ALCAPA egység magyarországi része
                   Keleti-Kárpátok

Március 13. szombat
8.00-12.30  Erdélyi-középhegység/szigethegység
                 A Tiszai egység magyarországi része
14.00-17.00 Déli-Kárpátok

Helyszín: BBTE, Geológia Tanszékcsoport G1-es előadóterem, a Geológia könyvtár mellett

 

 

03 / 14
03 / 15
03 / 16
03 / 17
03 / 18
Start: 09:30
Start: 2010-03-18 09:30
End: 2010-03-19 20:00
dr. Weiszburg Tamás (ELTE, Budapest): Ásványtan előadása, várhatóan 9.00 órakor kezdünk reggel.
03 / 19
End: 20:00
Start: 2010-03-18 09:30
End: 2010-03-19 20:00
dr. Weiszburg Tamás (ELTE, Budapest): Ásványtan előadása, várhatóan 9.00 órakor kezdünk reggel.
Start: 09:00
End: 22:00
dr. Vásárhelyi Balázs (BME, Budapest): Mérnökgeológia előadása, várhatóan 9.00 órakor kezdünk reggel.
03 / 20
03 / 21
03 / 22
03 / 23
Start: 00:00
End: 23:59
Húsz évvel ezelőtt (1990. március. 23.) halt meg Kolozsváron VAJDA Lajos bányászattörténész. Szentdemeteren (Dumitreni – Maros megye) született 1926. dec. 27-én. A Bolyai Tudományegyetemen végzett történelem szakon, 1951-ben, amikor tanársegédként a tanszéken maradt. Később a Román Akadémia kolozsvári fiókján működött kutatóként. Előbb munkásmozgalmi kérdésekkel foglalkozott, majd ezen keresztül jutott révbe a bányászattörténetnél. Számos könyve közül hármat emelnék ki: a KISGYÖRGY Zoltánnal (1936–) közösen írt Köpecbánya 1872–1972 (1972) monográfiát, melyben a Baróti-medencében folytatott lignittermelés történetét dolgozták fel, A szentkeresztbányai vasgyártás története (1983) címűt, valamint a hatalmas levéltári adat alapján írt átfogó munkáját: Erdélyi bányák, emberek, kohók, századok kötetet, mely az erdélyi bányászat alakulását tárgyalja a XVIII. századtól az első világháború végéig.

Forrás: WANEK Ferenc (2010): Erdélyi tudománytörténeti évfordulók 2010. január–március (földtan–bányászat). EMT Tájékoztató, XXI. évfolyam, 1-2 szám, 5-6 oldal.

Start: 09:00
Start: 2010-03-23 09:00
End: 2010-03-25 20:00
dr. Wesztergom Viktor (MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete Intézet, Sopron): Alkalmazott geofizika előadása, várhatóan 9.00 órakor kezdünk reggel.
03 / 24
(all day)
Start: 2010-03-23 09:00
End: 2010-03-25 20:00
dr. Wesztergom Viktor (MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete Intézet, Sopron): Alkalmazott geofizika előadása, várhatóan 9.00 órakor kezdünk reggel.
Start: 18:00
End: 20:00

A GEKKO közgyűlések az következő fél évben többé-kevésbé 2 hetente lesznek megtartva, szerdai napon 18 órai kezdettel, az EME székházának dísztermében ( Jókai/Napoca útca 4 szám). Ezen gyűlések keretein belűl nem csak adminisztratív dolgok kerülnének megtárgyalásra,  hanem diák előadások bemutatására is sor kerül.


A javasolt dátumok a következőek:

  • február  3, 23
  • március 9, 24
  • április 14, 28
  • május 12, 26
  • június 9, 23
Start: 19:00
End: 21:00
dr. Wesztergom Viktor (MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete Intézet, Sopron): Geofizikai módszerek előadása, várhatóan 19.00 órakor kezdődik.
03 / 25
End: 20:00
Start: 2010-03-23 09:00
End: 2010-03-25 20:00
dr. Wesztergom Viktor (MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete Intézet, Sopron): Alkalmazott geofizika előadása, várhatóan 9.00 órakor kezdünk reggel.
03 / 26
Start: 12:00
Start: 2010-03-26 12:00
End: 2010-03-27 20:00
dr. Buócz Zoltán (Miskolci Egytem): Kitermelési módszerek előadása, várható kezdés 12.00 óra.
Start: 14:00
Start: 2010-03-26 14:00
End: 2010-03-27 20:00
dr. Venczel Márton (Körösvidéki Múzeum, Nagyvárad): Paleoökológia előadása, várható kezdés 14.00 óra.
03 / 27
End: 20:00
Start: 2010-03-26 12:00
End: 2010-03-27 20:00
dr. Buócz Zoltán (Miskolci Egytem): Kitermelési módszerek előadása, várható kezdés 12.00 óra.
End: 20:00
Start: 2010-03-26 14:00
End: 2010-03-27 20:00
dr. Venczel Márton (Körösvidéki Múzeum, Nagyvárad): Paleoökológia előadása, várható kezdés 14.00 óra.
Start: 00:00
End: 23:59
Március 27-én emlékezhetünk meg Franz POŠEPNÝ cseh származású osztrák bányageológusról (115 évvel ezelőtt halt meg), akivel a magyar tudománytörténet érdemtelenül keveset foglalkozott. Igaz, nem volt e föld szülötte, nem ez takarja hantját, de a KOCH Antal (1843–1927) működése előtti időben Erdély földtani megismerésében igen jelentős eredményeket ért el. Starkenbachban született 1836-ban. A přibrami bányászati akadémián tanulta meg szakmáját, ahová később, 1979-ben egyetemi tanárnak nevezték ki. Ott dolgozott haláláig (1895. márc. 27. Döbling bei Wien). 1860–1870 között több tanulmányi utat tett Erdélyben. Itteni eredményeit a Jahrbuch der kaiserliche und königliche geologische Reichsanstalt (= A császári és királyi Birodalmi Földtani Intézet évkönyve) című, igen rangos folyóiratban tette közzé. Dolgozataiban (melyek önálló kötetekbe kívánkozó tanulmányok) kora színvonalán, kimerítő részleteséggel foglalozott az Erdélyi-medence sótelepeivel, Verespatak és Óradna vidékének színesfémérceivel. Az itt szerzett tapasztalatai is beépültek a számára szakmai világhírt hozott, halála évében megjelent monográfiájába, melynek címe: Genesis der Erzlagerstätten (= Az érctelepek keletkezése).

Forrás: WANEK Ferenc (2010): Erdélyi tudománytörténeti évfordulók 2010. január–március (földtan–bányászat). EMT Tájékoztató, XXI. évfolyam, 1-2 szám, 5-6 oldal.

03 / 28
03 / 29
03 / 30
03 / 31
Start: 11:00
End: 18:00
A BBTE 2009-2010 vendégelőadás-sorozat keretében Kristály Ferenc (Miskolci Egyetem) Anyagvizsgálati módszerek a földtanban címmel, 2010. március 31 -én tart rövidkurzust, 11től este 6ig, tíz perces kávészünetekkel.
04 / 1
04 / 2
04 / 3
04 / 4
Start: 08:00
Start: 2010-04-04 08:00
End: 2010-04-10 20:00
04 / 5
(all day)
Start: 2010-04-04 08:00
End: 2010-04-10 20:00
Start: 14:09
Madéfalvi ISTVÁNFFI Gyula (1886 ig SCHAARSCHMIDT) akadémikus egyetemi tanár, valójában növénytanász volt, ám azzal, hogy ifjabb korában Erdély és Magyarország kovamoszatkövületeivel is behatóan foglalkozott, a földtantudománytörténet is számon tartja. Kolozsvárott született, 1860. április 5-én. Egyetemi tanulmányait szülővárosában és Bonnban végezte. Kolozsvárott többek közt, KOCH Antal (1843–1927) is tanára (később kari tanártársa) volt. Itt, 1881-ben bölcsészdoktori, egy évvel később tanári oklevelet szerzett. Már 1881-től tanársegédként működött (1885-ig a kolozsvári egyetemen, majd 87-ig Münsterben, Jullius Oscar BREFELD [1839–1925] neves botanikus mellett, végül még két tanéven át, újból Kolozsvárott). 1889-ben a Magyar Nemzeti Múzeumba került, ahol a növénytárat vezette, de 1892-től kezdve,  párhuzamosan, magántanárként is dolgozott a budapesti egyetemen.
1897-ben hazajött Kolozsvárra, ahol az első világháború kezdetéig, az itteni egyetemen a növénytan nyilvános rendes tanáraként oktatott. Ettől kezdve, 67 éves koráig a budapesti műegyetem botanika professzoraként működött. Majdnem 200 tudományos munkája zömmel botanikai tárgyú. Kiemelten foglalkozván a moszatokkal, figyelme a kövült kovamoszatok (diatomák) felé is kiterjedt. Így volt a Báródimedence szarmata–pannóniai, és a Baróti-medence pliocén-kori kovamoszat- kövületeinek első avatott feldolgozója. Legismertebb munkái azonban az akkori Magyarország kalapos gombáinak magánrajza, valamint a francia akadémia által díjazott tudománytörténeti munkája volt, melyben a XVI. Század legnagyobb botanikusa: Carolus CLUSIUS (1526–1609) gombászati (mikológiai) munkásságáról írt. 1930. augusztus 16-án (szintén kerek évforduló lesz) halt meg Budapesten.
 
04 / 6
(all day)
Start: 2010-04-04 08:00
End: 2010-04-10 20:00
Start: 09:00
Start: 2010-04-06 09:00
End: 2010-04-07 20:00

XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia

Részletek itt!

04 / 7
(all day)
Start: 2010-04-04 08:00
End: 2010-04-10 20:00
End: 20:00
Start: 2010-04-06 09:00
End: 2010-04-07 20:00

XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia

Részletek itt!

04 / 8
(all day)
Start: 2010-04-04 08:00
End: 2010-04-10 20:00
04 / 9
(all day)
Start: 2010-04-04 08:00
End: 2010-04-10 20:00
Start: 08:00
Start: 2010-04-09 08:00
End: 2010-04-11 10:00
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2010. április 8-11. között Nagyenyeden szervezi meg a XII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciát. A konferencia meghirdetése, bővebb információk, jelentkezési lapok, valamint előadás/poszter bejelentő lapok a konferencia honlapján: www.bkf.emt.ro találhatóak. Lásd még ITT
04 / 10
End: 20:00
Start: 2010-04-04 08:00
End: 2010-04-10 20:00
(all day)
Start: 2010-04-09 08:00
End: 2010-04-11 10:00
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2010. április 8-11. között Nagyenyeden szervezi meg a XII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciát. A konferencia meghirdetése, bővebb információk, jelentkezési lapok, valamint előadás/poszter bejelentő lapok a konferencia honlapján: www.bkf.emt.ro találhatóak. Lásd még ITT
04 / 11
End: 10:00
Start: 2010-04-09 08:00
End: 2010-04-11 10:00
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2010. április 8-11. között Nagyenyeden szervezi meg a XII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciát. A konferencia meghirdetése, bővebb információk, jelentkezési lapok, valamint előadás/poszter bejelentő lapok a konferencia honlapján: www.bkf.emt.ro találhatóak. Lásd még ITT
Tartalom átvétel
Földtan.lap.hu szemle