22. SzGT – Szentegyháza

2022. október 27. csütörtök: regisztráció.

2022. október 28. péntek: regisztráció és szakmai kirándulás a Szentegyháza – Kalibáskő – Kirulyfürdő – Szelterszfürdő – Lövétei Láz – Lövéte – Homoródalmás – Lövétebánya – Szentegyháza útvonalon.

2022. október 29. szombat: regisztráció és előadások.

8:30-9:15 Regisztráció
9:15-9:30 A találkozó megnyitása
9:30-10:00 Szakács Sándor: Jó úton a sikeres prekurzor-alapú földrengés-előrejelzés felé: egy folyamatban levő, félévszázados kutatás története
10:00-10:30 Györfi István: Az Erdélyi-medence szerkezetfejlődésének egyes kérdései az Alpi-Kárpáti-Dinári-Pannon régió geodinamikai fejlődéstörténetének tükrében
10:30-10:50 Ambrus Kenéz: 3d-s geológiai térkép és digitális magasság modell az erdélyi-medence pre-tercier aljzatáról
10:50 – 11:10 Kávészünet
11:10 – 11:30 Márton István: A szentegyházi kohósalak és bánya meddő geokémiai és geotechnikai jellemzői
11:30 – 11:50 Mihály István: Adalékok a hargitai opálbarlang kutatásához
11:50 – 12:10 Kovács Szilamér: Eurázsia globális oldalelmozdulásos tektonikához köthető ércesedési csapásirányai és szénhidrogén-települési viszonyai
12:10 – 13:00 Székely Árpád: Tájak, tavak és virágok az Erdélyt ölelő Kárpátokban
13:00 – 14:30 Ebédszünet
14:30 – 14:50 Pásztohy Zoltán: Rhagonites siculense és fejlődéstörténeti helyzete
14:50 – 15:10 Crişan Hunor-Flaviu: A gyergyószárhegyi paleokarszt
15:10 – 15:30 Unger Zoltán: A klatrátok jelentősége a karsztosodás folyamatában
15:30 – 15:50 Kávészünet
15:50 – 16:10 Wanek Ferenc: Székelyföldiek a kolozsvári egyetem földtani oktatásában
16:10 – 16:30 Papucs András: Borvizes szavainkról 2. – Kovászna
16:30 – 16:50 Szakács Sándor: A Csomád esete a médiával
16:50 – 17:00 Rusz Ottilia: A 2022-es nyár meteorológiai jellemzői Székelyföldön (poszter bemutató)
18:00 Állófogadás és a találkozó zárása

2022. október 30. vasárnap: hazautazás.

A kirándulásvezető, valamint az előadások kivonatai elérhetőek itt.
Figyelem! A kirándulásvezető, valamint a kivonatok tartalmáért kizárólag azok szerzői tartoznak teljes felelősséggel, a Koch Antal Földtani Társulat Egyesület sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot az azokon keresztül nyújtott információkért.